Pkg Masjid Tanah

Friday, July 20, 2007

PERKHIDMATAN

  1. Membekalkan Alat dan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran
  2. Rujukan
  3. Khidmat Nasihat dan Kepakaran
  4. Khidmat Rakam Salin samada audio atau video
  5. Penghasilan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran
  6. Kursus dan Bengkel
  7. Pinjaman Media Pendidikan Buku-buku Jurnal dan Majalah
  8. Sumber Maklumat Terkini

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home